Nieuws

NVM geeft huizenkopers gratis integraal verduurzamingsadvies

Pilot gestart in afdelingen Haaglanden en Brabant Noordoost

NVM heeft samen met verduurzamingsspecialist SamenGroen een online verduurzamingsportal ontwikkeld voor makelaars én huizenkopers. Nooit eerder kreeg je als koper de mogelijkheid om voor aankoop te weten waar je aan toe bent. Dankzij de verduurzamingsportal van NVM en SamenGroen is dit nu wel mogelijk. Zodra een woning in de verkoop gaat, wordt op basis van de algemene kenmerken van de woning een begeleidend verduurzamingsadvies opgesteld.

Potentiële kopers helpen verduurzamen
Potentiële kopers worden zo snel en laagdrempelig op weg geholpen bij hun eerste verduurzamingsstappen. In het advies staat aangegeven welke maatregelen genomen kunnen worden om de woning in fasen te verduurzamen. De maatregelen zijn tevens voorzien van een eerste kostenindicatie voor de uitvoering. De verkopend makelaar kan het advies direct aan de verkoopdocumentatie toevoegen.

Advies op maat
De website die de adviezen genereert is toegankelijk voor makelaars en geïnteresseerde kopers. Het verduurzamingsadvies is gebaseerd op de gegevens van de woning en het energieverbruik (gas en elektriciteit) van een gemiddeld gezin. Kopers kunnen indien gewenst zelf een advies op maat samenstellen, dat beter aansluit bij de eigen situatie en wensen. Dit doen ze door in te loggen en aanvullende gegevens over de persoonlijke situatie in te voeren.

Pilotfase
Op 11 november is de website (https://www.samengroen.com/nvm) in gebruik genomen voor de ca. 40 deelnemende makelaars in de regio’s Haaglanden en Brabant Noordoost. De pilotfase loopt tot de zomer van 2020. Daarna worden de resultaten geëvalueerd. Het is de bedoeling dat de service vervolgens landelijk wordt uitgerold en op termijn meerdere realisatiepartijen aanhaken.

Rol voor makelaars en taxateurs bij verduurzamingsopgave
De verduurzamingsopgave en de energietransitie hebben de komende decennia een grote invloed op de Nederlandse vastgoedmarkt. NVM steunt de duurzame ambities zoals die onder meer zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord en ziet in dit kader een belangrijke rol weggelegd voor de makelaars en taxateurs van ons land. Met dit nieuwe makelaarsplatform wordt concreet onderzocht hoe NVM-makelaars actief kunnen bijdragen aan de verduurzaming van koopwoningen.

Voor meer informatie neem contact op met

Download het persbericht


25-10-2019 Veel belangstelling voor Energie Prestatie Garantie bij project Goede Morgen

90% van kopers heeft al voor EPG gekozen

Goede Morgen is een NOM-project van ontwikkelaars en bouwers Janssen de Jong en Hendriks Coppelmans in het zeer duurzame Geerpark in Vlijmen. In fase 2 van Goede Morgen (53 woningen) werd aan de kopers van de woningen bij het storings- en onderhoudscontract tegen een meerprijs ook een verzekerde Energie Prestatie Garantie (EPG) aangeboden. Inmiddels heeft 90% van de kopers voor deze extra zekerheid gekozen.

Nul-op-de-meter en Energie Prestatie Garantie
Alle 53 woningen in fase 2 van Goede Morgen zijn nul-op-de-meter (NOM). Dat betekent dat elke woning gemiddeld over een jaar genomen net zoveel energie opwekt als er gebruikt wordt. De energierekening is daardoor heel laag of zelfs nul, en er is geen gasaansluiting. In Goede Morgen woont men - in principe - dus heel duurzaam. Door bij het storings- en onderhoudscontract tegen een meerprijs ook een (optionele) Energie Prestatie Garantie af te sluiten is de koper er bovendien keihard van verzekerd dat de NOM-nieuwbouwwoning gedurende 10 jaar na oplevering het te verwachten rendement behaalt.

Inmiddels hebben 48 kopers al voor deze extra zekerheid gekozen. Twee woningen zijn op het moment van publicatie van dit bericht nog niet verkocht. Twee kopers waren niet geïnteresseerd, één moet nog beslissen. Deze cijfers zijn bekendgemaakt door garantie-instituut SWK, dat garant staat voor de energieprestaties van Goede Morgen.

Consument heeft behoefte aan garanties
In een reactie op deze cijfers zegt Anton Sinke (directeur en oprichter SamenGroen): “Het lijkt gemakkelijk om te zeggen ‘I told you so’, maar wij zijn niet verbaasd over dit resultaat. SamenGroen heeft zich ingezet voor de ontwikkeling van de EPG vanuit de filosofie dat de consument in de basisbehoefte heeft aan twee dingen als het gaat om verduurzaming: inzicht in het eigen verbruik via monitoring, en keiharde garanties op de beloofde energieprestaties. Dat zeggen wij niet als enige. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit een recent onderzoek van het NIBUD, waarin wordt gesteld dat het afgeven van een garantie op de beloofde energieprestatie een belangrijk instrument is om de afwachtende houding van huiseigenaren te doorbreken, als het gaat om investeren in verduurzaming van de eigen woning.”

De EPG is in samenwerking ontwikkeld door SamenGroen, SWK, BouwGarant, AON en een internationale herverzekeraar. SamenGroen levert al sinds 2016 de bijbehorende IT-diensten aan de professionele bouwwereld en aan de landelijke garantie-instituten SWK en BouwGarant.

Meer weten over de Energie Prestatie Garantie?
Neem dan contact op met:

Download het nieuwsbericht


22-08-2019 Huiseigenaren willen garantie op energieprestatie bij verduurzaming

In mei 2019 publiceerde het NIBUD (Stichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) een onderzoek van Corinne van Gaalen, Marcel Warnaar en Sanne Lamers, getiteld “Verduurzaming: een heilig huisje in aanbouw? - Obstakels van huiseigenaren in beeld”. De onderzoekers hebben bekeken welke factoren bepalen of Nederlandse huiseigenaren nu al bereid zijn om te investeren in de verduurzaming van de eigen woning.

43 procent wacht af
De conclusie van het onderzoek is dat 43 procent van de Nederlandse huiseigenaren niet van plan is om binnen nu en vijf jaar de woning te verduurzamen. Belangrijkste reden hiervoor is dat men niet weet welke financiële regelingen er vanuit de overheid verwacht kunnen worden. Daarnaast denken huiseigenaren dat het verduurzamen van huizen in de toekomst goedkoper wordt. Door te wachten met verduurzaming, hebben eigenaren nu mogelijk onnodig hoge energierekeningen en lopen zij het risico dat hun huis minder waard wordt, aldus de onderzoekers.

Reactie SamenGroen op het onderzoek
Wat SamenGroen betreft zijn er meer leerzame conclusies te trekken uit het NIBUD-onderzoek.

1. Gebouwgebonden financiering is een nieuw instrument dat nog niet is uitontwikkeld, maar desondanks blijkt uit het onderzoek dat de consument nu al interesse heeft in het concept. Daarom roept SamenGroen de Haagse politiek en alle andere stakeholders op om hier notie van te nemen en vaart te zetten achter de doorontwikkeling van dit innovatieve instrument.

2. Garantie afgeven op de beloofde energieprestatie is ook een belangrijk instrument om de consument in beweging te krijgen. SamenGroen is hier al jaren van overtuigd. Vandaar dat we enkele jaren geleden al in samenwerking met een internationale herverzekeraar een (wereldwijd) uniek garantieproduct voor consumenten hebben ontwikkeld: de Energie Prestatie Garantie. Dit product geeft volgens SamenGroen een zeer stevig fundament om het vertrouwen (terug) te winnen van de eindgebruiker. Dit wordt bevestigd door het NIBUD onderzoek.

SamenGroen levert al sinds 2016 IT-diensten behorend bij de Energie Prestatie Garantie aan de professionele bouwwereld en aan de landelijke garantie-instituten SWK en BouwGarant. Zo geeft SamenGroen de consument inzicht in zijn energieverbruik én we geven extra vertrouwen door middel van een langdurige keiharde garantie op de beloofde energieprestaties.

Meer weten over de Energie Prestatie Garantie?
Neem dan contact op met:


20-09-2017 - Anton Sinke blogt over duurzame keuzes maken en de rol van gedragspsychologie

In een reeks beroemde wetenschappelijke artikelen hebben de gedragspsychologen Kahneman en Tversky aan de hand van verschillende experimenten aangetoond dat mensen geneigd zijn om waarschijnlijkheden verkeerd in te schatten als zij voor simpele financiële keuzes gesteld worden. Academici kennen dit werk (goed voor een Nobel-prijs) onder de naam ‘Prospect theory’.

Hun conclusie bevat een opvallende asymmetrie: namelijk het mijden van risico bij positieve mogelijkheden maar het nemen van risico bij negatieve kansen. Een verlies heeft ongeveer 2,5 maal de impact van een even grote winst. Deze zogenaamde ‘invariantiefout’ is een van de irrationeel aandoende vertekeningen die plaatsvinden in het menselijke leer- en denkproces.

Ook uit andere experimenten blijkt dat wij (te) snel in valkuilen lopen, zoals daar zijn:

1. Beschikbaarheidsvertekening: als je kansen niet inschat op basis van gegevens die feitelijk nodig zijn maar op informatie voorhanden in ons geheugen gebaseerd eerdere ervaring;

2. Achterafvertekening: Ik heb het altijd al geweten, gebeurtenissen waarschijnlijker achten nadat zij zich hebben voorgedaan dan ervoor;

3. Het inductieprobleem:  waardoor wij algemene regels formuleren op basis van onvoldoende informatie;

4. Misvatting over verbinden of scheiding: de kans overschatten dat 7 gebeurtenissen met een kans van 90% zich allemaal gaan voordoen en de kans onderschatten dat minstens 1 op de 7 gebeurtenissen met een kans van 10% zich zal voordoen;

5. Geen scherp gevoel voor verhoudingen: waardoor wij niet in proportie inschatten kunnen welk offer nodig is om schade in een andere orde van grootte te voorkomen;

6. Al te groot vertrouwen in het vergelijken met behulp van een standaard: waardoor wij de betrouwbaarheidsintervallen onderschatten waarbinnen onze schattingen juist zullen zijn ( bv het meest gunstige en het meest waarschijnlijke scenario door elkaar halen;

7. De apathie van omstanders: waardoor wij geneigd zijn om in een menigte de individuele verantwoordelijkheid af te schuiven ;

8. Enz. enz.

Zie voor meer voorbeelden het boek: Het succes van geld van Niall Ferguson. Of lees het boek De dronkemanswandeling van Leonard Mlodinow.

Gelooft u in de rationele onfeilbaarheid van de mens? Dan is dit een interessante vraag: 1 pingpongbatje en een balletje samen kosten samen € 1,10 en het batje kost 1 euro meer dan het balletje. Hoeveel kost het balletje? Het verkeerde antwoord is 10 cent. Het juiste antwoord 5 cent, want alleen met een batje van € 1,05  en een balletje van 5 cent is aan beide voorwaarden voldaan.

Goed… Wat kunnen we hiervan leren als we kijken naar de komende energietransitie?

Je zou kunnen concluderen dat het belang van een duurzame transitie beter kan worden benaderd van uit een negatief scenario. Bijvoorbeeld: door in plaats van te stellen dat de waarde van je woning stijgt, te stellen dat als je niets doet de waarde van je woning daalt!

Reageren op dit blog? Ga dan naar LinkedIn.

18-09-2017 - Anton Sinke blogt over duurzaamheid en waardebehoud van woningen

Als makelaar ben ik bovenmatig geïnteresseerd in de relatie tussen duurzaamheid en waardebehoud van woningen. Zeker omdat ik me de afgelopen 10 jaar zeer actief met duurzaamheid en vastgoed heb beziggehouden. De onderstaande publicatie trok dan ook mijn aandacht.

Koopwoningen met een energielabel A of B leveren ruim € 6.000 meer op. Daarnaast staan ze gemiddeld een maand korter in de verkoop.

Dit blijkt uit een onderzoek rond de impact van energielabels van Tilburg University.

Prof.dr. Dirk Brounen komt tot een interessante conclusie. ‘Kopers blijken bereid te zijn om ongeveer de helft van het geraamd voordeel in lagere maandlasten als energiebesparende maatregelen zijn toegepast als het ware vooruit te betalen in de vorm van een hogere verkoopprijs. Hij stelt ook dat het lijkt alsof kopers heftiger reageren op de waarschuwingen van de rode energielabels dan dat zij zich laten verleiden door het goede nieuws van de groene besparingen’.

Ik wil het aspect waardebehoud in relatie tot duurzaamheid eens wat dieper analyseren door het voorleggen van enkele uitgangspunten (en vragen) die hierbij spelen:

A. De overheid legt met de eis dat ieder gebouw in 2050 energieneutraal moet zijn feitelijk een stevige hypotheek op ieder pand, ook woningen;
B. Dit betekent namelijk dat huiseigenaars (fors) moeten investeren in isolerende maatregelen en andere installaties voor verwarming, warmwater, ventilatie;
C. De kunst is nu dat de juiste maatregelen en producten worden gekozen en daar kun je allerlei vragen bij stellen;
D. Het is belangrijk dat overheden de processen faciliteren die leiden tot de keuze van de juiste maatregelen. Iets wat nu niet gebeurt;
E. De huidige methodiek van het energielabel is volstrekt onvoldoende om de werkelijke besparing goed te kunnen berekenen;
F. De contante waarde methode van de toekomstige besparing vormt de basis voor de investering. Zijn er geen vraagtekens te zetten bij deze methodiek voor woningen? De gevoelsfactor is bij de waardebepaling van woningen toch aanmerkelijk van groter belang dan rationele uitgangspunten zoals een lagere energieprijs. Ik hoor makelaars dit ook altijd zeggen;
G. Daarnaast is de vraag gerechtvaardigd wat de prijs van energie in de toekomst gaat doen. Bovendien speelt bij de contante waarde methodiek ook de rente mee. Kortom: duurzaamheid wordt op deze manier afhankelijk gesteld van de prijs van energie resp. van rente. Dat lijkt toch onlogisch?
H. Duurzaamheid is ook meer dan alleen energiebesparing. Het gaat toch primair om het bereiken van het gebruik van niet fossiele brandstof? En in het kielzog hiervan de inzet van materialen die niet of minder milieubelastend zijn?
I. Laat staan dat op basis van vergelijking van de huidige energielabels (waarbij op pandniveau wordt vergeleken) en het persoonlijk energieverbruik niet wordt meegenomen gesteld kan worden dat kopers de bereidheid hebben om 50% van de besparing (die vaak niet eens wordt behaald) te investeren in een hogere koopsom;
J. Misschien dat voornoemde stelling wel klopt als wij spreken in gemiddelden, maar een waarschuwing is dan wel op zijn plaats: dit kan niet zomaar worden doorgetrokken naar individuele woningen, want dat zou een verkeerde rekensom opleveren.

Mijn vader (92 jaar) leeft nog in goede gezondheid en hij is gepokt en gemazeld als makelaar. Hij heeft nog de omslag meegemaakt dat gebouwen werden voorzien van gas, in plaats van olie of kolengestookte verwarmingsinstallaties. Nu krijgen wij weer een dergelijke omslag.

Mijn vader stelt dat de verkoopwaarde van een gebouw feitelijk een functie is van de beschikbaarheid van kapitaal. Hij heeft de jaren meegemaakt dat overheden stimuleerden met allerlei maatregelen zoals subsidie of renteaftrek. Op dit moment hebben wij een overheid die deze oververhitting niet stimuleert, omdat de gevolgen inmiddels wel duidelijk zijn. Daardoor kunnen prijzen stijgen of dalen. En mijn vader’s stelling is dat het nog maar de vraag is of de waarde van woningen gaat stijgen als eigenaars duurzaamheidsmaatregelen treffen.

Misschien werkt het wel andersom. Namelijk dat gebouwen die niet verduurzaamd zijn/worden in waarde zullen gaan dalen. En dat het huidig prijsniveau het maximum heeft bereikt, inclusief verduurzamingsmaatregelen.

De overheid legt met haar eis ‘energieneutraal in 2050’ een hypotheekclaim op gebouwen. Het zou daarom passen als de overheid dan ook het proces van het maken van de juiste keuzes (welke producten en maatregelen kunnen het beste gekozen worden, en welke besparing op energie of milieu levert dit dan op) zou faciliteren en stimuleren. Het huidig energielabel zal een opwaardering nodig hebben om de vergelijking die prof. Brounen beoogt ook in de praktijk toepasbaar te maken voor particuliere woningeigenaren. Want op de huidige manier kunnen gemakkelijk de verkeerde conclusies worden getrokken.

Reageren op dit blog? Ga dan naar LinkedIn.15-09-2017 - Anton Sinke blogt over energiezuinigheid en spraakverwarring bij de consument

Op 26 juli 2017 plaatste het Financieel Dagblad een artikel van Leendert Meijers, de adjunct directeur NVB (vereniging van ontwikkelaars en bouwers). "De duurzaamheidslobby blijft worstelen met de vraag hoe zij de consument kan enthousiasmeren voor energiezuinige woningen" enz. Leendert stelt vragen bij kreten die de consument niet bereiken zoals 'passieve' woning of een afkorting zoals EPC (EnergiePrestatieCoefficient) en dergelijke meer.

Zijn stelling is dat de consument er helemaal niets van begrijpt en met die stelling ben ik het helemaal eens. Afkortingen en kreten waarvan de inhoud de boodschap niet juist overbrengt zijn killing. Iedere communicatiedeskundige begrijpt dit. Desondanks stopt dit proces niet.

Integendeel! Wat denkt u van NOM = NULopdemeter. Een totaal onbegrijpelijke afkorting want in de praktijk is het ook helemaal niet eens NULopdemeter voor de klant!!! Dit schept onnodig verwarring en onbegrip met als resultaat een consument die afhaakt. Precies wat wij met duurzaamheid juist willen voorkomen.....

Wie verzint zoiets blijkbaar zonder enig marktgevoel? Soms denk ik wel eens dat de branche meer met zichzelf bezig in plaats van klantgericht. Ik hoop nu maar dat deze klassieke marketingfout kan worden omgezet in een meer eerlijk en strategisch klantgericht benadering.

Reageren op dit blog?
Ga dan naar LinkedIn.

17-10-2016 - Lancering EnergiePrestatieGarantie

Zekerheid dat de beoogde energieprestatie van de woning wordt gerealiseerd. Dat is wat de EnergiePrestatieGarantie biedt. Meeùs en SamenGroen ontwikkelden dit product voor en met SWK en BouwGarant. Als eerste in Nederland wordt nu een verzekerde EnergiePrestatieGarantie aangeboden.

De EnergiePrestatieGarantie geeft (toekomstige) huizenbezitters de zekerheid dat energiebesparende maatregelen juist worden uitgevoerd en dat deze ook daadwerkelijk leiden tot een energiezuinige woning. Als blijkt dat de woning toch niet voldoende presteert, kunnen aanvullende maatregelen worden getroffen of kan er sprake zijn van een schadevergoeding.

Download het persbericht